Regulamin

REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI HALOWEJ
ZARZECZE 2018/2019

REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI HALOWEJ ZARZECZE 2018/2019

Poniższy regulamin stanowi ramowy zbiór przepisów i zasad dla celów prawidłowej realizacji rozgrywek VII Edycji Amatorskiej Ligi Piłki Halowej w Zarzeczu.

Organizator: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zarzeczu

Miejsce rozgrywek: Hala Sportowa GOSiR Zarzecze

Wpisowe: w wysokości 350 zł od drużyny

System rozgrywek: uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn- system grupowy bądź każdy z każdym

I ORGANIZATOR

1.Amatorska Liga Piłki Halowej to rozgrywki piłkarskie z udziałem drużyn amatorskich.

2.Organizatorem rozgrywek jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zarzeczu.

3.Do kompetencji organizatora należą:

a)podejmowanie decyzji dotyczących respektowania regulaminu oraz systemu rozgrywek

b)weryfikacja drużyn, zawodników, kar

c)zapewnienie obsady sędziowskiej

d)opracowanie terminarzu rozgrywek

e)prowadzenie statystyk dotyczących rozgrywek

4.Organizator przewiduje nagrody:

-puchary dla pierwszych trzech drużyn oraz statuetki za udział dla pozostałych drużyn

-piłkę dla każdej drużyny

-króla strzelców

-najlepszego bramkarza

-nagrody rzeczowe dla zwycięzców

-Nagroda dla najlepszego Typera Ligi

5.Organizator zapewnia wyłącznie doraźną pomoc przy urazach powstałych w czasie gry, nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadku oraz skutki wypadków w czasie gry. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas ligi.

6.Wszelkie sprawy sporne wynikłe w czasie trwania rozgrywek oraz po ich zakończenie rozpatruje ORGANIZATOR.

7.ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne uczestników poniesione podczas trwania ligi.

II ZGŁOSZENIA DRUŻYN DO ROZGRYWEK

1.Podstawą uczestnictwa w lidze jest:

a)lista zgłoszeniowa drużyny składająca się z minimum 6 zawodników, maksimum 14 zawodników. Każdy zespół musi posiadać nazwę i kapitana bądź kierownika, który odpowiada za całą drużynę,

b)zgoda rodziców w razie niepełnoletnich uczestników drużyny

c)akceptacja regulaminu rozgrywek- zawodnicy zobowiązani do zapoznania i przestrzegania regulaminu

2.Uprawienie do gry są:

a)wszyscy zawodnicy dopuszczeni do gry przez ORGANIZATORA

b)zawodnicy niepełnoletni posiadający zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego. Minimalny wiek zawodnika to 16 lat!!!

c)drużyny zaproszone do udziału w lidze przez ORGANIZATORA

3.Na hali sportowej obowiązuje obuwie sportowe przeznaczone do gry w piłkę halową oraz jednakowe dla całej drużyny stroje sportowe.

4.W czasie trwania rozgrywek zawodnicy są zobowiązani do posiadania dokumentu tożsamości w celu weryfikacji danych osobowych przez ORGANIZATORÓW luz na prośbę drużyny przeciwnej. Może to nastąpić przed, w trakcie lub po zakończeniu meczu.

5.System rozgrywek zależny będzie od ilości zgłoszonych drużyn, maksymalnie 14 drużyn. Dokładny terminarz zostanie ustalony po zakończeniu terminu zgłaszania drużyn, w czasie spotkania organizacyjnego.

III ZASADY I PRZEPISY GRY

1.Mecze Ligi prowadzone będą przez sędziów zatrudnionych przez ORGANIZATORA.

2.Mecze rozgrywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami gry w piłkę halową.

3.Drużyny występują w 5osobowych zespołach w tym bramkarz.

4.Sędziowie mają prawo do karania zawodników karami poprzez okazanie żółtej lub czerwonej kartki

  • po otrzymaniu trzech żółtych kartek(kumulowanych) zawodnik zostaje wykluczony w kolejnym meczu, po tym meczu pauzy kartki zaczynają być naliczane od początku
  • czerwona kartka oznacza całkowite wykluczenie z gry oraz grę drużyny w osłabieniu przez 2 minuty w danym meczu. Zawodnik rezerwowy może wejść na boisko przed upływem 2 minut jeśli drużyna grająca w osłabieniu traci bramkę. Zawodnik zostaje automatycznie wykluczony z gry w kolejnym meczu. W przypadku niesportowego zachowania bądź poważnego, rażącego faulu ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do wykluczenia takiego zawodnika na więcej niż jedną kolejkę rozgrywek.
  • Po 6 faulu w połowie sędzia dyktuje przedłużony rzut karny z odległości 10 m. Obie drużyny w drugiej połowie rozpoczynają spotkanie z zerową liczbą fauli. Przy każdym rzucie karnym następuje zatrzymanie czasu. Faul w polu karnym po którym podyktowany jest rzut karny nie jest wliczany do liczby fauli zespołu."Sędziowie mogą zastosować korzyść i pozwolić na kontynuowanie gry jeśli drużyna nie miała na swoim koncie pięciu fauli akumulowanych i drużyna przeciwna nie jest pozbawiona korzystnej sytuacji do zdobycia bramki. Jeżeli sędziowie zastosuje korzyść, to muszą zasygnalizować sędziemu czasowemu i sędziemu technicznemu faul akumulowany, tak szybko jak jest to możliwe gdy piłka znajdzie się poza grą.

-Obecne przepisy gry w Futsal nie zabraniają gry wślizgiem. Jeżeli jednak wślizg zdaniem sędziego wykonany jest w sposób NIEOSTROŻNY, NIEROZWAŻNY lub Z UŻYCIEM NIEPROPORCJONALNEJ SIŁY to mają zastosowanie także kary indywidualne.

W przepisach Futsalu czytamy:

  • Nieostrożność”ma miejsce wtedy, gdy zawodnik swój atak wykonuje w sposób niedokładny, nieuważny i bez zachowania należytej staranności:

nieostrożność w grze nie powoduje konieczności stosowania kar indywidualnych.

  • „Nierozważność”– ma miejsce wtedy, gdy zawodnik swój atak wykonuje nie zważając na jego bezpieczeństwo i konsekwencje, jakie ten atak może spowodować:

zawodnik grający nierozważnie, musi być ukarany napomnieniem.

  • „Użycie nieproporcjonalnej siły”– ma miejsce wtedy kiedy, atak na przeciwnika wykonywany jest z dużą siłą, rażąco wykraczający poza granice normalnej gry, narażając tym samym przeciwnika na niebezpieczeństwo lub powodując jego kontuzje

zawodnik używający nieproporcjonalnej siły, musi być usunięty z gry.

5. Mecz trwa 2x20 minut z przerwą 5 minut, po czym następuje zmiana stron. Ostanie 2 minuty drugiej połowy będą każdorazowo zatrzymywane w przypadku opuszczenia piłki z pola gry.

6. Zmiany zawodników odbywają się w strefie zmian systemem hokejowym przez żadnego limitu. W razie błędnej zmiany sędzia dyktuje rzut wolny w miejscu strefy zmian.

7. Bramka zdobyta bezpośrednio z autu nie zostaje zaliczona.

8. Rzut autowy wykonywany jest nogą z poza boiska, piłka jest nieruchoma. Traktowany jako rzut wolny pośredni.

9.Rzut karny wykonywany jest z linii pola karnego na wprost bramki (6 metrów).

10. Przy stałych fragmentach gry obowiązuje odległość 5 metrów od obrońców.

11. W przypadku uderzenia piłki o sufit następuje wprowadzenie jej do gry z boku boiska z wysokości kontaktu z sufitem.

12. Przepis o spalonym nie obowiązuje.

13. Czas rozpoczęcia gry z autu, przy stałym fragmencie gry lub w czasie rozpoczęcia akcji od bramkarza wynosi 4 sekundy-odliczane przez sędziego

14. Przerwy w grze- czas zatrzymany(kontuzja, wybicie piłki na trybuny, rzut karny)

15. Bramkarz wznawia grę przy stałym fragmencie gry tylko ręką. Bramkarz może grać rękami w polu karnym. Piłka wyrzucona przez bramkarza może w powietrzu przekroczyć linię środkową boiska.

16.W czasie trwania meczu prawo do zwrócenia się do sędziego ma tylko i wyłączenie kapitan drużyny w sposób kulturalny i taktowny, niedotyczący podjętej przez niego decyzji.

17.Rozstrzygnięcia sędziego dotyczące faktów związanych z grą, jak również wynik meczu są ostateczne.

18.Sedzia ma prawo nie dopuścić zawodnika do gry wówczas kiedy zawodnik zachowuje się niesportowo lub jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

19. Każdy zawodnik z danej drużyny może grać tylko w jednym zespole. Niedopuszczalne jest reprezentowanie przez zawodnika dwóch zespołów. W przypadku złamania tego przepisu grozi dyskwalifikacja z rozgrywek a zespołowi walkower. Dopuszcza się zmianę bądź dopisanie zawodnika do regulaminowej 14 po zgłoszeniu zmian ORGANIZATOROWI z tygodniowym wyprzedzeniem do III kolejki włącznie.

20. Na prośbę kapitan drużyny przeciwnej organizator lub sędzia może sprawdzić stan trzeźwości poszczególnych zawodników przed spotkaniem. Odmowa jest równoznaczna z ukaraniem jej jak osoby pod wpływem alkoholu. (DYSKWAFILIKACJ Z ROZGRYWEK)

21. NIE MA MOŻLIWOŚCI PRZEKŁADANIA SPOTKAŃ

22. Za niestawienie się na umówiony w terminie mecz przyznawany jest walkower. W czasie spóźnienia zespołu i w związku z tym rozpoczęciem meczu przekraczającym 5 minut sędzia ma prawo odgwizdać walkower.

23. Dwa walkowery powodują wykluczenie z rozgrywek.

24. Po wykluczeniu drużyny z rozgrywek, dotychczasowe mecze z daną drużyną zachowują ważność, a mecze, które zostały do rozegrania będą weryfikowane jako walkowery (3:0)

25. Drużynie wykluczonej nie przysługuje zwrot wpisowego.

26. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, zaś za remis 1 punkt.

27. O kolejności w tabeli końcowej decyduje:

-większa ilość zdobytych punktów

-wynik bezpośredniego meczu

-lepsza różnica bramek strzelonych do straconych

-w przypadku dwóch zawodników którzy strzelili największą ilość bramek o przyznaniu tytuły króla strzelców decyduje miejsce w tabeli. W przypadku gdy zawodnicy są w tej samej drużynie, decydują karne. Tytuł najlepszego bramkarza przyznawany będzie przez sędziów i ORGANIZATORA.

28. Za zejście drużyny z boiska w trakcie trwania meczu przyznawany jest walkower.

29. Protesty można składać w dniu, w którym rozgrywane jest dane spotkanie. Protest może składać tylko kapitan bądź kierownik drużyny w formie pisemnej. Protesty bez jakiejkolwiek argumentacji nie będą rozpatrywane.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Ze względu na bezpieczeństwo zawodników biorących udział w lidze, nie mogą oni grać w okularach, biżuterii oraz innych przedmiotach mogących powodować niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała. W przypadku nieszczęśliwego wypadku, który spowodował stratę zdrowia własnego oraz u osób drugich odpowiedzialność prawna spada na sprawcę. Wszyscy uczestnicy rozgrywek zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go podczas rozgrywek.

2.Podczas trwania rozgrywek na terenie całego GOSiR Zarzecze obowiązuje całkowity zakaz palenia, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz używania środków odurzających. Zawodnicy spożywający alkohol na terenie hali sportowej będą zdyskwalifikowani z rozgrywek.

3.Za bójki wywołane przez zawodników i kibiców w czasie meczu, przed nim jak i po nim odpowiada cała drużyna. ORGANIZATOR może nałożyć sankcje do wykluczenia tych drużyn z rozgrywek.

4.Drużyny zobowiązane są do utrzymania porządku w szatniach oraz na terenie całego obiektu.

5.Zespoły zobowiązane są do wstawienie sią w strojach meczowych w dniu oraz godzinie oficjalnego otwarcia rozgrywek ale także w tej formie do stawienia się w dniu zakończenia rozgrywek. Oficjalne rozpoczęcie rozgrywek rozpocznie się po trzecim meczu I kolejki rozgrywek. Zaś oficjalne zakończenie wraz z wręczeniem nagród po ostatnim meczu kolejki rozgrywek.

6.ORGANIZATOR w wyjątkowych sytuacjach zastrzega sobie prawo do przełożenia meczów danej kolejki na inny termin o czym powiadomi drużyny z tygodniowym wyprzedzeniem.

7.Osoby uczestniczące w rozgrywkach wyrażają zgodę na udostępnianie danych osobowych na potrzeby organizacji i promocji rozgrywek oraz umieszczenie danych na stronach internetowych oraz mediach społecznościowych.

8. Przystąpienie do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu rozgrywek.

9.Rozgrywki będą odbywać się w Hali Sportowej GOSiR Zarzecze w terminie od 15.11.2018do połowy lutego 2019r. w godzinach 15:00-20:00.

11.Wszystkie informacje dotyczące Amatorskiej Ligi Piłki Halowej będą na bieżąco udostępniane pod adresem www.alphzarzecze.futbolowo.pl oraz na facebooku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zarzeczu.

Do ostatecznej zmiany i interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest organizator rozgrywek.

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości